За конференцията

Десетото издание на ежегодната конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии „БулТранс“ ще се проведе в морската почивна база на ТУ-София в гр. Созопол в периода 15-17 септември 2018 г.

На конференцията „БулТранс“ се представят задълбочени научни постижения в областта на транспорта. Форумът е най-престижният и представителен в областта на въздушния и сухопътен транспорт в България. Всяка година интересът към събитието се увеличава.

В ход са различни дейности по издигане нивото и значението на конференцията. Полагат се усилия за разширяване на кръга от участници и рецензенти, с акцент върху привличането на специалисти от чужбина. Разработва се комплексна, web-базирана система за управление на заявките за участие, пълните текстове и рецензиите. Подбират се представителни, индексирани платформи за публикуване на докладите. Екипът на БулТранс се актуализира ежегодно, като се включват мотивирани и подготвени специалисти.

История на „БулТранс“

Научната конференция „БулТранс“ е проведена за първи път през 2009 г. в рамките на „Дни на науката на ТУ-София“. Досега са осъществени девет издания, от които осем – в гр. Созопол и едно (юбилейно) – в гр. София.

От 2017 г. БулТранс започна сътрудничество с френското издателство EDP Sciences. В резултат на това част от докладите, представени на конференцията, се оформят и публикуват в самостоятелен том на онлайн журнала MATEC Web of Conferences, който е индексиран от редица водещи бази данни, сред които Scopus, Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), Google Scholar и др.

Тематични направления и научна програма

Тематичните направления на конференцията са:

 • Авиационна техника и технологии;
 • Автомобилна техника и технологии;
 • Воден транспорт;
 • Двигатели с вътрешно горене и алтернативни горива;
 • Динамика, якост и надеждност на транспортната техника;
 • Екологичен транспорт;
 • Железопътна техника и технологии;
 • Интелигентни транспортни системи;
 • Мениджмънт и логистика в транспорта;
 • Транспортна инфраструктура.

Програмата включва

 • Пленарни доклади;
 • Доклади и съобщения по секции според научното направление и дискусии;
 • Презентации на водещи фирми в областта на транспорта;
 • Презентации на студентски отбори, свързани с участия в авторитетни международни състезания в областта на транспорта.

Архив

Можете да се запознаете с доклади на участници от предишни конференции, като изтеглите сборниците с доклади: