Важни дати

20.07.2018 г. Подаване на заявки за участие, заглавия и резюмета на доклади
31.07.2018 г. Потвърждаване на заявките за участие
1.08.2018 г. Подаване на пълния текст на доклади, кандидатстващи за публикуване в MATEC
1.09.2018 г. Подаване на пълния текст на доклади, кандидатстващи за публикуване в сборника на "БулТранс" (ISSN 1313-955X)
11.09.2018 г. Одобрение на подадените пълни текстове
15.09.2018 г. 1. Пристигане, регистриране и настаняване (09:30 - 15:30 ч.)
2. Откриване на конференцията (16:30 - 16:45 ч.)
3. Пленарни доклади (16:45 - 18:30 ч.)
4. Коктейл (19:30 ч.)
16.09.2018 г. Работа по секции (09:00 - 12:00 ч. и 13:30 - 18:30 ч.)
17.09.2018 г. 1. Работа по секции (09:00-10:30 ч.)
2. Кръгла маса (10:45-11:30 ч.)
3. Закриване на конференцията (11:30 ч.)

Подаването на заявки за участие, заглавия, резюмета и пълни текстове, рецензирането на докладите, както и цялата комуникация между участници и организатори става през web-базираната система за управление на конференцията: process.bultrans.org.