Регистрация

Подаването на заявки за участие, заглавия, резюмета и пълни текстове, рецензирането на докладите, както и цялата комуникация между участници и организатори става през web-базираната система за управление на конференцията: process.bultrans.org.

Ако имате въпроси, моля свържете се със зам.-председателя на организационния комитет:


доц. д-р Николай Николов

тел.: +359 2 965 32 91

e-mail: bultrans@tu-sofia.bg